Danh Mục: BĐS – NHÀ Ở

DỰ ÁN : XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ Ở RIÊNG LẺ

Tổng vốn đầu tư : 9.000.000.000 đồng Vốn cần huy động : 6.500.000.000 đồng Lĩnh vực : Xây dựng Người đại di [...]