Danh Mục: CÔNG NGHỆ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN VÁN ÉP CÔNG NGHỆ CAO

Tổng vốn đầu tư : 36.558.289.409 VNĐ Vốn cần huy động : 25.000.000.000 VNĐ Thời gian hoàn vốn : 10 năm Chủ dự án [...]