Danh Mục: GIÁO DỤC

DỰ ÁN : XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG HOA THÁM

Tổng vốn đầu tư : 15.000.000.000 Vốn cần huy động : 6.000.000.000 Địa điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang N [...]