Danh Mục: LĨNH VỰC KHÁC

DỰ ÁN : SẢN XUẤT THỰC PHẨM HỮU CƠ – CÂY MĂNG TÂY SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC YÊN

1. Thông tin chung – Tổng vốn đầu tư : 1.244.000.000 – Vốn cần huy động : 1.700.000.000 – Chủ dự án : [...]