Danh Mục: SPA – LÀM ĐẸP

DỰ ÁN : CHUỖI HỆ THỐNG SPA CLINIC XCLEAN

Chủ dự án : Nguyễn Mộng Thanh Trúc Tổng vốn đầu tư : 20.000.000.000 VNĐ Vốn cần huy động : 10.000.000.000 VNĐ Lĩ [...]